Novi proizvodi

Bluetooth okidač za iPhone i Android Smartphone mobitele.

100.00

Modul za povećanje kapaciteta Jobo doza 1510 i 1520.

236.25

Univerzalna spirala za filmove tipa 135 i 120

154.00

Doza za razvijanje 1510 najmanja je doza u sustavu. Namjenje

318.75

Doza za razvijanje 1520 namjenjena je za razvijanje 2x 135mm

356.25

Gazercam SP1 je ručni gimbal koji podržava većinu popular

1917.50